Pozvánky

Už v januári 2019 pre Vás pripravujeme prednášku s inšpektorkou Štátnej školskej inšpekcie SR. Hovoriť budeme aj o tom, ako vybrať tú najlepšiu školu/škôlku pre svoje dieťa, aké sú práva a povinnosti zákonného zástupcu vo vzdelávacom procese a mnohom ďalšom z oblasti výchovy a vzdelávania. Pozvánku nájdete tu:

Aktivity

Aktivity na podporu inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce

Aktuálne prebieha: 
  • Právne poradenstvo zamerané na pracovné právo, rodinné a občianske právo. 
  • Iné poradenstvo - podľa potrieb cieľovej skupiny napr. sociálne, psychologické, kariérne, ako správne komunikovať s inštitúciami a pod..
  • Kariérové poradenstvo 

Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou 

Aktivity prebiehajú formou informačných a osvetových aktivít za účasti odbornej verejnosti. Aktivity sú realizované vo vybraných materských/rodinných centrách: MAMINA, KĽÚČIK, HVIEZDIČKA   

Ak sa chcete zapojiť do projektu aj Vy kontaktujte nás !

Čo všetko sa dozviete? O čom budeme hovoriť?

Informácie získate v priloženom letáku tu:

Nenašli ste otázku, ktorú potrebujete zodpovedať? Máte právny, alebo iný problém? 

Neviete si poradiť v nepriaznivej situácii v ktorej ste sa ocitli?  Kontaktujte nás: 

https://rovnost-sanci-pre-kazdeho.webnode.sk/poradenstvo-v-oblasti-diskriminacie/ 

Všetky aktivity projektu sú poskytované bezodplatne !!!