Pozvánky  • Diskriminácia v oblasti ochrany a bezpečnosti občanov
  • Diskriminácia v oblasti zamestnania a povolania

Aktivity

Aktivity na podporu inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce

Aktuálne prebieha: 
  • Právne poradenstvo zamerané na pracovné právo, rodinné a občianske právo. 
  • Iné poradenstvo - podľa potrieb cieľovej skupiny napr. sociálne, psychologické, kariérne, ako správne komunikovať s inštitúciami a pod..
  • Kariérové poradenstvo

Plagát Kariérne poradenstvo nájdete tu: 

Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou 

Aktivity prebiehajú formou informačných a osvetových aktivít za účasti odbornej verejnosti. Aktivity sú realizované vo vybraných materských/rodinných centrách: MAMINA, KĽÚČIK, HVIEZDIČKA   

Ak sa chcete zapojiť do projektu aj Vy kontaktujte nás !

Čo všetko sa dozviete? O čom budeme hovoriť?

Informácie získate v priloženom letáku tu:

Nenašli ste otázku, ktorú potrebujete zodpovedať? Máte právny, alebo iný problém? 

Neviete si poradiť v nepriaznivej situácii v ktorej ste sa ocitli?  Kontaktujte nás: 

https://rovnost-sanci-pre-kazdeho.webnode.sk/poradenstvo-v-oblasti-diskriminacie/ 

Všetky aktivity projektu sú poskytované bezodplatne !!!