Odpovede na Vaše otázky

AKÉ MOŽNOSTI MÁ SLOBODNÁ MAMIČKA, KTORÁ NEDOSTÁVA VÝŽIVNÉ NA DIEŤA A MÁ VYŽIŤ IBA Z RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU?

ČO MÁ ROBIŤ MATKA, KTORÁ SA VRACIA PO MATERSKEJ DOVOLENKE DO PRÁCE, ALE PRACOVNÝ ČAS AKÝ MALA PREDTÝM JEJ NEVYHOVUJE? 

Je skúšobná doba povinná? Môže mi dať zamestnávateľ pracovnú zmluvu bez skúšobnej doby?